"Creating a circulair economy with a focus on biobased"

Heijmans past Keeper Systeem toe in Haarlem

Op de Noordelijke Emmakade plant de firma Heijmans grote bomen in het kader van het bestek dat zij hebben aangenomen van de gemeente Haarlem. Ook Haarlem heeft gekozen om standaard biologisch afbreekbare boomverankering te gebruiken in verband met hun duurzame beleidsdoelstellingen.

Door het gebruik van de verankering wordt voldaan aan maar liefst aan 7 punten van de Sustainable Development Goals zoals opgesteld door de Verenigde Naties.