"Creating a circulair economy with a focus on biobased"

Methode Magneet

Het invoeren van een succesvolle innovatie bestaat namelijk voor 25% uit technisch innovatie en voor 75% uit sociale innovatie. Het wegnemen van vooroordelen, zorgen en weerstanden is dus enorm belangrijk om (duurzame) vernieuwingen succesvol in te voeren. De methode Magneet is een beproefd 4 stappenplan om innovaties op een gedragen wijze in te voeren in een project of organisatie. Weerstanden worden weggenomen en bestaande patronen doorbroken, waardoor (circulaire en duurzame) innovaties versneld ingevoerd worden.

De Methode Magneet die Natural Plastics regelmatig inzet, is bewezen effectief en helpt bij het realiseren van duurzame veranderingen. Methode Magneet werd voor het eerst toegepast in de Green Deal C-199 (periode 2016-2019). De methode kent vier fasen die op elk project toegepast en in elke organisatie kan worden doorlopen. Uniek is dat de methode inspeelt op zowel het technische als het sociale aspect van innovatie!

Bij stap 1 wordt de urgentie tot verandering geduid en gewerkt aan enthousiasme in het projectteam, in stap 2 wordt een heldere toekomstvisie en bijbehorend kansendossier opgesteld. Stap 3 staat in het teken van samenwerken en het aanbrengen van focus en in de laatste stap gaan we het echt doen en toepassen.

Zo bewandelen we met de Methode Magneet de kortste weg van praten naar doen!

Meer informatie?

neem contact opof download de brochure