"Creating a circulair economy with a focus on biobased"

Magneet

Het invoeren van een succesvolle innovatie bestaat voor 25% uit technisch innovatie en voor 75% uit sociale innovatie. Het wegnemen van vooroordelen, zorgen en weerstanden is dus enorm belangrijk om (duurzame) vernieuwingen succesvol in te voeren. De methode Magneet is een beproefd 4 stappenplan om innovaties op een gedragen wijze in te voeren in een project of organisatie. Weerstanden worden weggenomen en bestaande patronen doorbroken, waardoor (circulaire en duurzame) innovaties versneld ingevoerd worden.

De methode Magneet is ontwikkeld door Bert van Vuuren en Vincent van Rijsewijk en voor het eerst toegepast in de Green Deal C-199 (periode 2016-2019).

Vraag informatie aan