"Creating a circulair economy with a focus on biobased"

Duurzaamheidspaspoort A voor Natural-Green

NL Greenlabel Het Keeper Systeem van Natural Plastics is voor NL Greenlabel onderzocht op de duurzaamheid. Na onafhankelijk onderzoek door Royal Haskoning DHV heeft het Keeper Systeem het hoogst haalbare label gehaald namelijk het Duurzaamheidspaspoort A.

Hieronder leest u op basis van welke eisen de duurzaamheidspaspoorten door Royal Haskoning DHV toegekend worden.

In de visie van NL Greenlabel moeten alle producten, materialen en zelfs planten meetbaar duurzaam zijn en een lage ecologische footprint hebben. Dit wordt integraal gemeten door Royal Haskoning DHV en de resultaten zijn weergegeven in een paspoort dat met het product wordt meegeleverd. Zo is voor elke eindgebruiker altijd direct inzichtelijk hoe duurzaam iets is. Verder ontstaat er meer keuze en bewustzijn voor de eindgebruiker.

bron: NL Greenlabel