"Creating a circulair economy with a focus on biobased"

Peilbuizen

Natural Plastics heeft een nieuwe revolutionaire innovatie ontwikkeld voor de geotechnische sector en milieutechniek: de Natural Peilbuis.

Deze unieke & duurzame innovatieve uitvinding was winnaar van de New Venture prijsvraag omdat het een wezenlijke bijdrage levert aan ons kostbare milieu.

New VentureMet de gewonnen geldprijs heeft verdere ontwikkeling plaatsgevonden. De volledige biologisch afbreekbare peilbuizen worden geproduceerd uit 100% biologische kunststofgranulaat Cradonyl© afkomstig uit reststromen vanuit diverse verwerkende industrieën. Dit nieuwe product van Natural Plastic heeft alle eigenschappen die bestaande peilbuizen (o.a. uit vervuilend PVC) ook hebben.

De peilbuis uit het nieuw ontwikkelde type Cradonyl® werd speciaal ontwikkeld voor plaatsing op locaties waar slechts tijdelijk grondwaterniveau gemeten of bemonsterd moet worden en wanneer deze na gebruik verwijderd moeten worden.

peilbuisDe peilbuis is 100% vrij van verontreinigende additieven die in bijna alle conventionele plastics voorkomen en een negatieve werking hebben op het milieu. Dit is in diverse studies wetenschappelijk vastgesteld. Analysetests wijzen uit dat de Natural Buis boven verwachting presteert voor wat betreft zuiverheid van monsters.

Uitloogresultaten laten verder nu al zien dat de Natural Buis ruim binnen gestelde normen van de vigerende BRL valt.

Cradonyl® wordt bij een bij een veel lagere temperatuur verwerkt dan conventionele kunststoffen waardoor er ook nog eens aanzienlijke reductie van 68% in energieverbruik gerealiseerd wordt en dus een verder beperking van de CO2 uitstoot. Ten opzichte van andere buizen vindt een reductie plaats van 150 gram CO2 per strekkende meter peilbuis! Immers door het gebruik te maken van biologische Cradonyl® komt geen CO2 vrij zoals bij kunststoffen gemaakt uit minerale oliën wat absoluut geen direct hernieuwbare bron is.

De unieke peilbuis kan dus gerust achterblijven zonder enige milieuschade aan te richten op de locatie waar de tijdelijke proefnemingen (maximaal twee jaar) hebben plaatsgevonden. De buis transformeert zich in de loop van een gereguleerde periode naar compost en dient dan als voedsel voor de aarde. De peilbuis is vanaf januari 2012 bij Natural Plastics te verkrijgen.

ArcadisWereldwijd o.a. actief in de geo- & milieutechniek is zeer enthousiast over deze duurzame, milieuvriendelijke en afbreekbare peilbuis en heeft de verwachting deze in hun projecten te gaan toepassen. Het milieu loopt zo geen enkele schade op bij divers bodemonderzoek door deze innovatie. Medewerkers van Arcadis verwachten dan ook de peilbuis vaak toe te passen in diverse projecten. Duurzaamheid en het ontlasten van het milieu staan voorop bij de diverse projecten die wereldwijd door Arcadis worden uitgevoerd.